Uiterst rustig gelegen bouwgrond van 3.429 m² te Schilde

Het betreft een bouwgrond te Schilde, gelegen in een doodlopende straat.
Op het perceel staat nog een bescheiden woning, ideaal als basis van een renovatieproject of om reeds te wonen tijdens de realisatie van uw nieuwbouwvilla.

Richtlijn gehanteerd door de dienst ruimtelijke ordening, Schilde

- Bestemming: enkel ééngezinswoningen
- de totale bebouwbare oppervlakte (hoofd- en bijgebouwen) bedraagt maximaal 250 m² voor percelen t.e.m. 2.500 m² en maximum 10% van de perceeloppervlakte voor percelen groter dan 2.500 m². Voor de bebouwde oppervlakte wordt er gerekend met de dakoppervlakte met uitzondering van luifels tot maximum 1 meter. Luifels groter dan 1 meter worden volledig meegeteld;
- de totale verharde oppervlakte (incl. zwembad, grasdals, kiezels, ...) bedraagt maximaal 10% van de totale perceeloppervlakte. Alle verhardingen dienen op ten minste 3 meter afstand van de perceelsgrenzen te blijven. Luifels kleiner dan 1 meter die niet meegeteld zijn bij de bebouwde oppervlakte, moeten wel meegeteld worden bij de verharde oppervlakte;
- hoofdgebouwen dienen op 5 meter van de zijdelingse perceelgrenzen ingeplant te worden, bijgebouwen en verhardingen op 3 meter.
- in de bouwvrije voortuinstrook (diepte 10m) worden geen constructies toegestaan, met uitzondering van de strikt noodzakelijke toegangen;
- kroonlijsthoogte: 7 meter.
- maximale bouwdiepte: 20 meter
- voor losstaande bijgebouwen wordt een maximum nokhoogte toegestaan van 4,5 m en op 3 m afstand van alle perceelgrenzen met uitzondering van de bouwvrije voortuinstrook.

Referentie:19/06/703
Wettelijke informatie:
Verkocht aan marktprijs
Renier Sniederspad 5
2970 Schilde

3.423 m²

75 m

45 m

Zuid
Contacteer ons