Centraal en zonnig perceel bouwgrond van 2.194 m² met 35 meter langsheen de straat te Schilde

Het betreft een centraal gelegen bouwperceel met veel natuurlijk licht en een uitstekende bereikbaarheid vanuit zowel Schilde als Schoten.

Dit perceel is gelegen in een verkaveling SGR 22C waarvan u het plan en de voorschriften in bijlage vindt.
Volgens het gewestplan is dit ook íngekleurd als woonparkgebied waar bepaalde richtlijnen worden gehanteerd.

De doelstelling van woonparkgebied is vooral gericht op wonen in een groene omgeving het niet-bebouwbare
gedeelte dient aangelegd te worden met hoogstammig bomen {het bestaande moet bewaard worden).
Het groen moet aangebracht worden langs alle zijden van het perceel, min de nodige toegangen. Slechts 10% van de
perceeloppervlakte mag ingenomen worden voor het aanleggen van terras, oprit, tuinpaden, zwembad, verharde
grondoppervlakken.

Let wel: waterdoorlatende materialen zoals kiezels, grastegels e.d. worden ook als verharding
beschouwd. De inplanting van de woning en alle andere constructies is van cruciaal belang en dient binnen de
bouwzone gelokaliseerd te worden op een plaats met de minste milieuschade zodat de meest waardevolle
bestaande bomen of boszones behouden kunnen blijven.

Verder worden hierbij volgende richtlijnen gehanteerd:
- Bestemming: enkel éengezinswoningen
- de totale bebouwbare oppervlakte (hoofd- en bijgebouwen) bedraagt maximaal 250 m2 voor percelen t.e.m. 2.500
m2 en maximum 10% van de perceeloppervlakte voor percelen groter dan 2,500 m'?. Voor de bebouwde oppervlakte
wordt er gerekend met de dakoppervlakte met uitzondering van luifels tot maximum 1 meter. Luifels groter dan 1
meter worden volledig meegeteld;
- de totale verharde oppervlakte (incl. zwembad, grasdals, kiezels, ...) bedraagt maximaal 10% van de totale
perceeloppervlakte. Alle verhardingen dienen op ten minste 3 meter afstand van de perceelsgrenzen te
blijven. Luifels kleiner dan 1 meter die niet meegeteld zijn bij de bebouwde oppervlakte, moeten wel meegeteld
worden bij de verharde oppervlakte;
- hoofdgebouwen dienen op 5 meter van de zijdelingse perceelgrenzen ingeplant te worden, bijgebouwen en
verhardingen op 3 meter.
- in de bouwvrije voortuinstrook (diepte 10m) worden geen constructies toegestaan, met uitzondering van de strikt
noodzakelijke toegangen;
- kroonlijsthoogte: 7 meter.

Referentie:21/01/756
Wettelijke informatie:
Verkocht
Victor Frislei 6
2970 Schilde

2.194 m²

35 m

62,69 m

Noord-Oost
Contacteer ons